Menu

Efter att ha lanserats på marknaden i maj 2014, med version 2.0 i maj 2015, presenterar vi på Tempus Fugit nu nästa steg: Licensieringar.

En licensiering av Tempus Fugit skulle innebära att våra programmerare implementerar våra unika tekniska funktioner i er befintliga app, eller att vi skapar en helt ny app, som baseras på Tempus Fugits funktioner och utformas och brandas specifikt efter era önskemål.

För prisuppgifter och mer information:

Rebecka Pershagen, grundare och VD
tempus.fugit.se@gmail.com

/

After being launched on the market in May 2014, with version 2.0 in May 2015, we present the next step for Tempus Fugit: licensing.

Licensing Tempus Fugit would mean that our programmers implement our unique technical capabilities into your existing app, or that we create a completely new app, based on Tempus Fugits features but designed and branded specifically to your requirements.

For prices and more information:

Rebecka Pershagen, Founder and CEO
tempus.fugit.se@gmail.com