Menu

”Jag vill berätta för dig om kärlek och platser jag aldrig kan passera, utan att stanna upp och minnas”

”I want to tell you about love, and the places I can never pass by without stopping, and remembering.”

tempus_fugit_6000.jpg_effected-001

Tempus Fugit är ett helt nytt sätt att uppleva en teaterföreställning. Detta teknologiska teaterhus erbjuder audiowalks där du kan ta del av föreställningar när du rör dig i det offentliga rummet. Historierna är knutna till olika delar av en stad, och kan enbart avlyssnas på de platser där de har hänt. Staden och gatorna blir din scenografi.

Du lyssnar på föreställningarna genom att ladda ner appen Tempus Fugit i din mobil, och den finns tillgänglig i både iTunes Store och Android Market (från månadsskiftet april/maj 2014). Sedan kan du uppleva föreställningen i din egen takt, när du vill, hur många gånger du vill under tiden föreställningen är aktuell. Då speltiden är angiven kan du kan välja mellan att uppleva hela föreställningen i ett svep, eller att låta appen upplysa dig om specifika tillgängliga kapitel när du rör dig i det offentliga rummet.

Vad som skiljer Tempus Fugit från andra audiowalks är att alla kapitel i föreställningen (menandes audioklippen) är knutna till varje specifik plats via GPS. Har du appen aktiv i din telefon kommer du bli notifierad när du kommer innanför radien för ett specifikt kapitel. Detta innebär att du enbart kan lyssna på kapitlet om du befinner dig inom en radie av 20 meter från den avsedda platsen (som du hittar genom kartan som finns i appen). Rör du dig utanför det avsedda området under tiden du lyssnar, kommer uppspelningsfunktionen sluta automatiskt.

Den första föreställningen som släpps är skriven för Stockholms innerstad. Manus består av självbiografiska händelser, och är skriven av Rebecka Pershagen. Hon ligger även bakom idén till detta teknologiska teaterhus. Mer om henne hittar du HÄR, och mer om hennes föreställning HÄR.

/

Tempus Fugit is a whole new way to experience a play. This technological theatre house offers audio walks, where you can take part of plays as you move around in the public spaces of the city. The stories within the plays are connected to different parts of a city or town, and can only be heard at the places where they occured. The city and the streets becomes your scenography.

You listen to the plays by downloading the app Tempus Fugit for free to your mobile device, and then purchasing a play form the list of currently avaliable plays. It is avaliable in both App Store and Google Play. After the purchase you can experience the play at your own pace, as many times as you want as long as the play is avaliable. As the playtime is specified you can choose between experiencing the whole play at one once by following the map, or letting the app notify you about specific avaliable chapters as you move around in the public space.

What makes Tempus Fugit different from other audio walks is that every chapters in each play (meaning every audio clip) is tied to a specific location using GPS. It you have the app activated in your mobile device, you will be notified then you are within range of a chapter. This also means that you can only listen to the chapter if you are within a range of 20 metres from the specified place (that you can find through the map in the app). If you move outside of range while you are listening to chapter, the audio clip will automatically pause. Once within range again, you can continue listening.