Menu

Me Too, Figaro - 2019

 

GöteborgsOperan Skapa och Tempus Fugit presenterar:

Me Too, Figaro

Vems röst hörs?

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Hösten 2017 inleddes metoo-rörelsen, ett omvälvande globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. Över stora delar av världen delades berättelser och erfarenheter om sexuella övergrepp och trakasserier som gav en skrämmande tydlig bild av hur stort och mångfacetterat problemet är. GöteborgsOperan fortsätter samtalet och tillsammans med skolungdomar gräver vi där vi står. På scenen!

Den unge Cherubin dras till den sorgsna Rosina. Han kan knappt kontrollera sig i hennes närhet. Rosina är fylld av lust och kärlekslängtan, men saknar möjlighet att leva ut sina känslor. Hennes make, Herr Almaviva, är en man som är van att få som han vill och har svårt att acceptera ett ”nej”. Han har nu fått upp ögonen för Susanna. Hon, å sin sida, är mitt uppe i planerandet av sitt bröllop med Figaro. Men kan Susanna och Figaro säkra sin lycka och samtidigt gå emot ”Greven”?

Hur formas den unge Cherubin, då som nu, i tider där normaliserad sexism möter jämställdhetsideal? Kommer han att bli likadan som Herr Almaviva, eller väljer han att bryta mot gamla mönster?

Vi människor gör vad vi kan för att få det vi vill ha. Vårt agerande formar våra relationer – både till andra och till oss själva.

Hur kan vi se på berättelsen efter metoo? Vilka roller spelar vi själva i verklighetens ”Me Too, Figaro”? Det undersöker GöteborgsOperan tillsammans med ungdomar i högstadieåldern under vårterminen 2019. I ”Me Too, Figaro” får ungdomarna vara med och förändra konsten för att berätta nya historier.

”Me Too, Figaro” tar fasta på metoo-rörelsen och använder scenkonstens inspirerande kraft för att fortsätta samtalet – om metoo och om olika beteenden, jargonger och allas våra invanda bilder och förväntningar. Detta sker genom workshops och genom att spela pjäsen ”Me Too, Figaro” byggd på ”Figaros Bröllop” av Beaumarchais, med musik från Mozarts opera med samma namn samt inslag från såväl dåtidens som nutidens samhällsdebatt.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

GöteborgsOperan kommer att arbeta med grupper om 10–15 ungdomar i högstadieåldern i projektet ”Me Too, Figaro”. Projektet sker under skoltid i tre steg under vårterminen 2019.

Steg 1: Hanna Morau och Frida Engström från GöteborgsOperan besöker gruppen för att presentera projektet och starta upp tankar och samtal kring Me too-rörelsen, sexuella trakasserier samt introducerar den föreställning gruppen får se i steg 3.

Steg 2: Vid nästa träff återkommer Hanna Morau och Frida Engström för att tillsammans med gruppen fördjupa arbetet. Genom övningar undersöks vilka val vi kan göra i olika situationer och hur eleverna tycker det borde vara. Situationerna baseras dels på exempel från Figaros bröllop och dels på situationer eleverna själva lyft.

Steg 3: Den sista träffen är det dags för föreställningen ”Me Too, Figaro” och avslutande workshop. Föreställningen framförs av artister från GöteborgsOperan. Genom efterföljande samtal och övningar tillsammans med artisterna knyter vi ihop säcken av tankar och erfarenheter. Ungdomarna får tycka till om vad de har sett och vara med och ändra händelseförloppet.

Hela processen dokumenteras och ungdomarnas tankar och åsikter spelas in kontinuerligt för att resultera i en ljudupplevelse som kommer att kunna höras på GöteborgsOperan och i appen Tempus Fugit från och med premiären av ”Figaros Bröllop”, våren 2019.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Konceptidé, manus, regi, scenografi-/kostymidé: Frida Engström
Workshopledare: Hanna Morau
Musikaliskt ansvarig: Per Larsson & Rut Pergament

Jokern: Anders Wängdahl
Cherubin: Max Jansson
Figaro: Sami Yousri
Susanna: Kattis Trollregn
Almaviva aka ”Greven”: Åke Zetterström
Rosina aka ”Grevinnan”: Frida Engström

- – - -

Huvudansvarig, Tempus Fugit: Rebecka Pershagen
Klippning/redigering: Frida Engström, Rebecka Pershagen, Linn Vidarsson, Gavin Murphy

Marknad/kommunikation: Marco Arvidsson
Projektledare: Stina Berggren

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Ouvertyr

Almaviva – Vad är sexuella trakasserier och övergrepp?

Rosina – Utsatthet

Cherubino – Osäkerhet, Gränser

Susanna – Aktion, Me Too och feminism

Figaro – Civilkurage

Jokern – Vad gör vi nu?

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Det 7 delar långa verket framförs på svenska, och finns tillgängligt gratis i appen från 15 maj – 31 augusti 2019!

De 7 koordinaterna är belägna kring GöteborgsOperan.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Läs mer om projektet på GöteborgsOperans hemsida! -> https://sv.opera.se/om-oss/aktuellt/2018/me-too-figaro/

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

GöteborgsOperan Skapa och Tempus Fugit presenterar:

Me Too, Figaro

Vems röst hörs?

Kapitel: 7

Längd: 30 minuter (inkl. 20 minuter audio)

Plats: Kring GöteborgsOperan, Göteborg

Foto: Tilo Stengel

Kostnad: GRATIS